ကြ်န္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္အရာ

SGshop Myanmar သည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေစ်း၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ
website မ်ားျဖစ္ေသာ Taobao, Tmall, JD.com, Kongfz, 1688.com, Meilishuo, Dangdang, M18, Vancl, Handu.com ႏွင့္ အျခားေစ်း၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ online website မ်ားမွ ၀ယ္ယူေပးၿပီး ၀ယ္ယူသူထံ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။

SGSHOP APP

ကြ်န္ုပ္တို့၏ app ကို ေနရာမေရြး အခ်ိန္မေရြး Download ရယူနိုင္ပါသည္။
သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ရွာေဖြ ၀ယ္ယူလိုက္ပါ။

 • လြယ္ကူေသာ Account စီမံမွဳ

  သင္၏ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာမ်ားကို ကြ်န္ုပ္တို႔ သိမ္းဆည္းထားပါ
  သည္။ အစဥ္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ cross-browser settings
  ကိုအသံုးျပဳျပီး အေတြ႕အႀကံဳအသစ္ ရယူပါ။

 • အေႀကာင္းအရာတိုင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးနိုင္ျခင္း

  သင့္အမွာစာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေႀကာင္းႀကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ရရွိနိုင္ပါမည္။

 • Download

ကြ်န္ုပ္တို႔ လုပ္ေပးနိုင္သည္မ်ား

အမွာစာ မွာယူသည့္အခ်ိန္မွစ၍ လက္ခံရရွိသည္ထိ အဆင့္တိုင္းကို သင့္အား ကူညီရန္
ကြ်န္ုပ္တို႔ အသင့္ရွိပါသည္။

နိုင္ငံတကာ ေစ်း၀ယ္ျခင္း
အရည္အေသြး အာမခံမွဳ
24/7 ၀ယ္ယူသူအား ကူညီေပးနိုင္ျခင္း

ကြ်န္ုပ္တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မွဳ

သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ websiteမ်ား မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူနိုင္ျပီး စိတ္အပူအပင္ကင္းစြာျဖင့္ သင့္အိမ္အေရာက္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေပးနိုင္ရန္ ကြ်န္ုပ္တို႕ SGshop မွ ကူညီေပးပါသည္။